Hỗ trợ

Hình thức thanh toán

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

- Ngân hàng ĐÔNG Á

số tài khoản: 0104.592.160

Tên chủ thẻ: Lê Ngọc Cẩm Tú

chi nhánh: TP.HCM

- Ngân hàng Vietcombank

số tài khoản: 0911000007358

Tên chủ thẻ: Lê Ngọc Cẩm Tú

chi nhánh : Gò Vấp, TP.HCM

- Ngân hàng Agribank

số tài khoản: 6400205359381

Tên chủ thẻ: Lê Ngọc Cẩm Tú

chi nhánh : Gò Vấp, TP.HCM

 - Ngân hàng TECHCOMBANK

số tài khoản: 102.241.20505.010

Tên chủ thẻ : Nguyễn Văn Kha

chi nhánh: TP.HCM

 

Bài viết khác:

To Top